O nás

Občanské sdružení Kids for kids

je neziskovou a zcela apolitickou organizací.

Činnost občanského sdružení Kids for kids spočívá především:

 • organizaci pomoci regionálních zdravotnických a kulturních zařízení,
 • prací s mládeží,
 • vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje místní kultury a místního společenského dění a pro tuto činnost získávat další zájemce,
 • vytváření podmínek pro organizování a realizaci kulturních a společenských akcí,
 • rozvíjení všestranné formy kulturní a společenské činnosti,
 • vytváření ekonomických předpokladů pro rozvoj činnosti sdružení.

Těchto předpokladů dosahujeme pomocí:

 • financování vybavení regionálních zdravotnických zařízení,
 • pořádání kulturně společenských akcí, včetně letních táborů pro mládež,
 • pořízení věcí potřebných pro pořádání kulturně společenských akcí a jejich údržba,
 • vytváření materiálních a finančních podmínek pro účast členů sdružení na kulturně společenských akcích pořádaných jinými subjekty,
 • zajištění odborných znalostí členů sdružení, zejména na odborných školeních zaměřených na kulturní a společenskou oblast.


Je samozřejmostí, že členové sdružení patří mezi jeho sponzory, přičemž se aktivně a bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží o zajišťování dalších finančních prostředků ve prospěch dětí. Příkladem je pořádání benefičních koncertů, jakým byl již třináctý ročník koncertu Děti dětem. Celý výtěžek koncertu je pak použit právě na potřeby dětí.

Aktuality

Děti dětem 2018

     

15. ročník Děti dětem v Třebíči


 


Děti dětem 2017 v Třebíči a Náměšti

     

Po čtrnácté děti nadělovaly dětem v Třebíči, potřetí v Náměšti

Třebíč, Náměšť (dd) – K jarním kulturním zážitkům patří bezesporu benefiční koncert Děti dětem. V Třebíči se letos konal již po čtrnácté a jako pokaždé přinesl něco jiného, zvláštního. Marně byste ho hledali v Pasáži, kde za ta léta býval nejčastěji. Letos se přesunul do krásných prostor Kamenného sálu třebíčského zámku.

Organizátoři se Sdružení Kids for Kids přizpůsobili program, neboť co do velikosti sálu i zázemí jsou tyto prostory nesouměřitelné. O to více však byl vznešenější a noblesnější. Výjimkami byla vystoupení The canibal group s Minecraft Rock pod vedením Franka Spekhorsta – tři kytary, dva kluci a Mistr a hromadná recitace vodáků z třebíčské Žluté ponorky. „Rytmem“ přítomným popsali padesátiletou historii vodního skautingu v Třebíči.

Skauti se také postarali o ozdobu koncertu v podobě stanového tábora v parku nad nádvořím. Týpí, zubřík – stan inspirovaný neolitem, áčko našich dědečků a moderní současný stan, včetně lodí od staré kánoe po moderní plastový kajak, symbolizovaly dlouhou historii táboření a života na vodě.

Hlavní cíle letošní sbírky byly dva: Raná péče Třebíč při oblastní chartě Třebíč a právě Přístav vodních skautů Třebíč Žlutá ponorka. Raná péče přišla s projektem Snoezelen,což je uznávaná podpůrná, edukační a terapeutická metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností. Vhodná je pro potřebné každého věku a pro malé klienty Rané péče obzvlášť. Tato metoda vyžaduje speciální místnost s vybavením za bezmála 100 tisíc korun, které by si bez pomoci sponzorů koncertu Kids for Kids nemohla dovolit.

Vodnímu skautingu bude příští rok 50 let a skauti chystají důstojné připomenutí své historie. Ke své práci s dětmi si ti starší přidali vybudování vodáckého muzea. Cedulku „nesahat“ v něm asi nenajdeme. Naopak, záměr je takový, aby muzeum žilo a návštěvníci všech kategorií si mohli co nejvíce skautských, vodáckých a tábornických dovedností skutečně vyzkoušet. Vodní skauti dostali neuvěřitelných padesát tisíc. Zástupkyni Evě Česnekové se trochu podlomila kolena.

Překvapením o přestávce bylo i vystoupení skupiny Magnis, která předvedla žonglování s ohněm. Jediné, co odvážným a skvělým žonglérům chybělo, byla tma. Za slunečního svitu to přece jen není ono.

Potlesk ve stoje na úplný závěr byl poděkováním všem: umělcům, sponzorům i obdařeným, kteří si podporu zasloužili svou dlouholetou ušlechtilou činností.


Náměšťská hudební sezóna odstartována benefičním koncertem Děti dětem

Náměšťským zámkem se ve čtvrtek 11. května nesla nádherná hudba v podání dětí Základní umělecké školy z Náměště. Cílem projektu, který pořádalo občanské sdružení Kids for Kids a ZUŠ Náměšť nad Oslavou byla benefice na pořízení interaktivní tabule pro místní uměleckou školu. Sbírka byla úspěšná, jak uvedl pan ředitel Martin Beneš, interaktivní tabule v hodnotě přes 48 000 korun již dorazila a bude sloužit k výuce hudební nauky.

V programu se zaskvěla i jedna světová premiéra skladby Počasí, kterou složila teprve devítiletá houslistka Karolína Vondrová. Svou skladbu si sama zahrála za doprovodu dvou bicích nástrojů. Zpěváčci ze sboru Mandelinky přenesli dobrou náladu na publikum svým temperamentním vystoupením. Známé melodie z muzikálu Rebelové zazpívali s nebývalým nadšením a zatančili v choreografii s deštníky. V pestrém programu jsme mimo jiné slyšeli i soubor Maliny, ve kterém hrají převážně ti nejmladší žáci, dále také akordeonový soubor, nebo například The Yellow Band, který spolu se smyčci a pěveckým sborem přednesl skladbu Perfect day.

Na závěr se představil velký orchestr Děti dětem. Malí hudebníci secvičili speciálně pro tuto příležitost známou Alžbětínskou serenádu. Takové velkolepé vystoupení, kdy se děti z různých hudebních oborů dokáží sehrát a skladba vyzní „téměř“ profesionálně, si vysloužilo ovace ve stoje. Celá zámecká knihovna dlouho a vydatně tleskala a dětem jejich očíčka jen jiskřily.

Celý tento velkolepý koncert Děti dětem snad nejlépe vystihuje závěrečná řeč pana starosty Vladimíra Měrky: „Děti dnes odstartovaly náměšťskou zámeckou hudební sezonu, která bude pokračovat profesionály na festivalech Concentus Moravia a Folkovými prázdninami.“Děti dětem 2017

     

Koncerty Děti dětem 2017 v Třebíči i v Náměšti nad Oslavou jsou již minulostí

V Třebíči se benefiční koncert Děti dětem konal již počtrnácté V Náměšti potřetí. Místem konání byly tentokrát vznešené zámecké prostory. V Třebíči Kamenný sál, v Náměšti knihovna. Koncerty byly samozřejmě každý zcela jiný ale atmosféra pokaždé skvělá. Myšlenka pomoci od dětí dětem je tak silná, že pokaždé strhne jak diváky, tak samotné účinkující.

Hlavní cíle letošní sbírky byly dva: Raná péče Třebíč při oblastní chartě Třebíč a právě Přístav vodních skautů Třebíč Žlutá ponorka. Raná péče přišla s projektem Snoezelen,což je uznávaná podpůrná, edukační a terapeutická metoda s primárním důrazem na vzdělávání formou zkušeností. Vhodná je pro potřebné každého věku a pro malé klienty Rané péče obzvlášť. Tato metoda vyžaduje speciální místnost s vybavením za bezmála 100 tisíc korun.

Vodnímu skautingu bude příští rok 50 let a skauti chystají důstojné připomenutí své historie. Ke své práci s dětmi si ti starší přidali vybudování vodáckého muzea. Vodní skauti dostali neuvěřitelných padesát tisíc. Zástupkyni Evě Česnekové se trochu podlomila kolena.

Náměšťským zámkem nádherná hudba v podání dětí Základní umělecké školy z Náměště nesla o den později, to znamená ve čtvrtek 11. května. Cílem projektu byla benefice na pořízení interaktivní tabule pro místní uměleckou školu. Sbírka byla úspěšná, jak uvedl pan ředitel Martin Beneš, interaktivní tabule v hodnotě přes 48 000 korun již dorazila a bude sloužit k výuce hudební nauky.

Celý tento velkolepý koncert Děti dětem snad nejlépe vystihuje závěrečná řeč pana starosty Vladimíra Měrky: „Děti dnes odstartovaly náměšťskou zámeckou hudební sezonu, která bude pokračovat profesionály na festivalech Concentus Moravia a Folkovými prázdninami."Benefiční koncerty 2017

     

Děti dětem v Třebíči

Benefiční koncerty 2017

     

Děti dětem v Náměšti nad Oslavou

| 1 | 2 | 3 | 4 |
Vítáme vaši pomoc

Bankovní spojení: WSPK Třebíč

číslo účtu: 3500013338/7940

Podporují nás


   

  

   

        

    

      
           
       

   
      

   

   

          
     

   

  

       
            

     

   
    
    
   

 

    


     
Ke stažení - download